• امروز : سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹

حقوق بازنشستگان

۰۷آبان

بخش عمده تامین منابع مالی در اصلاح ساختار بودجه مربوط به مالیات است

تهران – رویداد خبر – رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عمده منابعی که در اصلاح ساختار بودجه استفاده می‌شود مربوط به مالیات است، گفت: از تصویب اصلاح ساختار بودجه در مجلس استقبال می‌کنیم.