• امروز : سه شنبه - ۹ خرداد - ۱۴۰۲

کشت بذر

24اسفند
ثمرات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بر عرصه های منابع طبیعی

ثمرات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بر عرصه های منابع طبیعی

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از سال ۹۷ تاکنون در جهت حفـظ و توسعه پوشش گیـاهی منابع‌طبیعی طرح هایی از جمله جنگل‌کاری، حفاظت و حمایت از پوشش گیاهی و احیای فضای سبز، مبارزه با آفت گیاهخوار و کشت بذرهای گیاهان بومی را اجرا کرده است.