• امروز : سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹

وام بانکی

۱۹آبان
وزارت صمت:بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت اشباع دارند، وام ندهند

وزارت صمت:بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت اشباع دارند، وام ندهند

معاون وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در ۳۰ رشته فعالیت شامل ۱۳۷۴ محصولی شد که ظرفیت تولید آنها در کشور به اشباع رسیده است.