• امروز : جمعه - ۲۶ شهریور - ۱۴۰۰

نسخه پزشک

۰۶تیر
پوشش فیزیوتراپی در بیمه تکمیلی

پوشش فیزیوتراپی در بیمه تکمیلی

خدمات فیزیوتراپی یکی از خدمات درمانی پرکاربرد و در عین حال پرهزینه هستند. در این مقاله با پوشش فیزیوتراپی در بیمه تکمیلی آسماری و مزایای آن آشنا می شویم.