• امروز : یکشنبه - ۲۵ مهر - ۱۴۰۰

دوچرخه سواری

۰۲اردیبهشت
تاپایان خرداد کل مسیر دوچرخه سواری کیش روشن می شود

تاپایان خرداد کل مسیر دوچرخه سواری کیش روشن می شود

با اجرای روشنایی مسیر ۱۳ کیلومتری محور طلوع تا غروب، تمامی مسیر دوچرخه سواری کیش روشن می شود.