• امروز : شنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۰

دریافت مالیات

۲۱آبان
ساختار درآمدها و هزینه‌کرد دولت باید تغییر کند

ساختار درآمدها و هزینه‌کرد دولت باید تغییر کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: تغییر ساختار بودجه نیاز به آن دارد تا گروهی که ازبخش هزینه بودجه برخوردار می‌شوند، مورد توجه قرار گیرند و به درستی مشخص شوند.

۱۱آبان
تاثیر مستقیم کسری بودجه بر تورم/ نیاز اقتصاد به اصلاحات ساختاری

تاثیر مستقیم کسری بودجه بر تورم/ نیاز اقتصاد به اصلاحات ساختاری

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش حجم پول، رشد نقدینگی و نرخ تورم شاه‌ بیت کسری بودجه به حساب می‌آید.

۰۲آبان
راهکار جبران کسری بودجه/ الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

راهکار جبران کسری بودجه/ الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

یک نماینده مجلس گفت: دولت نیاز دارد تا هم ازهزینه‌ها بکاهد و هم پایه‌های جدید مالیاتی را مورد شناسایی قرار دهد تا از این طریق کسری بودجه جبران شود.