• امروز : یکشنبه - ۶ خرداد - ۱۴۰۳

کمیته نظارت بانکی

01شهریور
بانک کارآفرین عضو هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) شد

بانک کارآفرین عضو هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) شد

در چهل و دومین نشست شورای خدمات مالی اسلامی، بانک کارآفرین به عنوان اولین بانک تجاری کشور به عضویت هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) درآمد.