• امروز : شنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۰

وزیر خارجه آمریکا

۲۷مهر
بیداری اسلامی نباید به سردی گراید / وحدت شکنی حرکت در جهت راهبرد دشمن است‌

بیداری اسلامی نباید به سردی گراید / وحدت شکنی حرکت در جهت راهبرد دشمن است‌

تجارت‌گردان – رئیس جمهور اظهار کرد: ما دنبال ایجاد ثبات و دشمن دنبال ایجاد بی ثباتی است. راهبرد ما ایجاد وحدت و راهبرد دشمن تفرقه در جهان اسلام است. وحدت شکنی حرکت در جهت راهبرد دشمن است‌.