• امروز : دوشنبه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۳

نیروگاه غرب کارون

13اردیبهشت
واحد بخار نیروگاه غرب کارون با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

واحد بخار نیروگاه غرب کارون با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

واحد بخار نیروگاه غرب کارون با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

07تیر
مپنا واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون را سنکرون کرد

مپنا واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون را سنکرون کرد

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون، روز ششم تیر ماه ۱۴۰۱ با شبکه برق سراسری سنکرون شد تا به این ترتیب در آغاز پیک مصرفی امسال ۱۹۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.

03مهر
سامانه بومی اتوماسیون و کنترل فرآیند مپنا در نیروگاه نکا نصب و راه اندازی می‌شود

سامانه بومی اتوماسیون و کنترل فرآیند مپنا در نیروگاه نکا نصب و راه اندازی می‌شود

رویداد خبر – با تأئید و حمایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برای نخستین بار، سامانه بومی اتوماسیون و کنترل فرآیند مپنا (MAPCS) در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا نصب و راه‌اندازی خواهد شد.