• امروز : سه شنبه - ۱۵ اسفند - ۱۴۰۲

مهرداد محمدی

23مهر
اردن ۱- ایران ۳، تغییر سرنوشت در ۲ دقیقه!

اردن ۱- ایران ۳، تغییر سرنوشت در ۲ دقیقه!

ملی پوشان ایران در یک بازی نفسگیر که نزدیک بود برتری خود را از دست بدهند، از سد اردن عبور کردند.