• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

مسعود همتی

۱۶تیر
رشد ۱۵۰ درصدی پورتفوی درمان (مروری بر عملکرد بیمه‌های درمان در سال ۹۹)

رشد ۱۵۰ درصدی پورتفوی درمان (مروری بر عملکرد بیمه‌های درمان در سال ۹۹)

دکتر مسعود همتی گل‌سفیدی، سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص : با توجه‌ به‌ این‌که‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع ‌مختلف‌ بیماری‌ها بوده‌ است‌، ناچار برای‌ بهبودی‌ و معالجه‌، متقبل‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ پزشکی‌، دارو و اعمال‌ جراحی‌ و نیز مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به منظور کمک به‌ مردم‌ در چنین‌ مواردی، شرکت‌های‌ بیمه‌ طرح‌های‌ گوناگونی را ارائه‌ می‌کنند. در حال‌ حاضر بیمه‌ درمان تکمیلی‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در شرکت بیمه ملت به‌ دو صورت‌ گروهی‌ و انفرادی از محل بیمه‌نامه‌های زندگی عرضه‌ می‌شود.