• امروز : یکشنبه - ۲۵ مهر - ۱۴۰۰

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه تعاون

۳۰فروردین
مدیر فناوری اطلاعات بیمه رازی منصوب شد

مدیر فناوری اطلاعات بیمه رازی منصوب شد

“دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی، طی حکمی رضا جمالی را به سمت مدیر فناوری اطلاعات بیمه رازی منصوب کرد”