• امروز : چهارشنبه - ۵ اردیبهشت - ۱۴۰۳

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه تعاون

30فروردین
مدیر فناوری اطلاعات بیمه رازی منصوب شد

مدیر فناوری اطلاعات بیمه رازی منصوب شد

“دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی، طی حکمی رضا جمالی را به سمت مدیر فناوری اطلاعات بیمه رازی منصوب کرد”