• امروز : پنج شنبه - ۱۰ اسفند - ۱۴۰۲

مدیرعامل بیمارستان میلاد

25دی
بیمارستان میلاد باید در کیفیت خدمات و حضور بهترین نیروهای درمان، الگویی برای تمام مراکز درمانی باشد

بیمارستان میلاد باید در کیفیت خدمات و حضور بهترین نیروهای درمان، الگویی برای تمام مراکز درمانی باشد

دکتر حسن خانلو گفت: “بیمارستان میلاد چه در حوزه کیفیت خدمات و چه در حوزه بهبود شرایط برای کادر درمان، باید در مسیر تحول و افزایش سطح رضایت قرار بگیرد تا هم بهترین پزشکان و پرستاران کشور در آن حضور داشته باشند و هم سطح خدمات برای مراجعه‌کنندگان در حالت مطلوبی قرار بگیرد.”