• امروز : یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰

قیر رایگان

۰۴دی
رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها!

رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها!

ممکن است ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی عمران برای سال آینده افزوده شود که البته اما و اگرهای زیادی دارد؛ یکی از آنها این است که سال آینده بتوانیم روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل ۴۰ دلار صادر کنیم.