• امروز : چهارشنبه - ۹ خرداد - ۱۴۰۳

رشد و توسعه از مسیر تولید و صادرات دست یافتنی است و این همان مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که در آن اقتصاد درون زا و برون نگر مورد تاکید قرار گرفته است.

13مرداد
بهبود فضای کسب و کار لازمه تحقق اقتصاد درون زا

بهبود فضای کسب و کار لازمه تحقق اقتصاد درون زا

حسن بقائی؛ کارشناس اقتصادی : مرور تجربه تاریخی فضای کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد، رشد و توسعه از مسیر تولید و صادرات دست یافتنی است و این همان مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که در آن اقتصاد درون زا و برون نگر مورد تاکید قرار گرفته است. به گزارش […]