• امروز : جمعه - ۱۴ آذر - ۱۳۹۹

خرید و فروش سهام

۱۰آبان
جایگاه کمیته فقهی در معاملات بورس و طراحی ابزارهای نوین

جایگاه کمیته فقهی در معاملات بورس و طراحی ابزارهای نوین

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به بررسی جایگاه کمیته فقهی سازمان بورس در این سازمان و همچنین طراحی ابزارهای مختلف و نوین پرداخت.