• امروز : شنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۴۰۳

حمیدرضا صالحی

03خرداد
قطعی مکرر برق به خاطر ضعف مدیریت است نه ماینرهای رمزارز

قطعی مکرر برق به خاطر ضعف مدیریت است نه ماینرهای رمزارز

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ضعف مدیریت را عامل اصلی کمبود و قطعی مکرر برق در روزهای اخیر برشمرد.

02خرداد
ضعف مدیریت؛ عامل اصلی قطعی مکرر برق

ضعف مدیریت؛ عامل اصلی قطعی مکرر برق

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ضعف مدیریت را عامل اصلی کمبود و قطعی مکرر برق در روز‌های اخیر برشمرد.

30فروردین
هزینه‌کرد منابع ارزی در بودجه جاری اثرات تورمی به دنبال دارد

هزینه‌کرد منابع ارزی در بودجه جاری اثرات تورمی به دنبال دارد

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: برای جلوگیری از تورم‌زایی منابع ارزی کشور پس از آزادسازی، باید این منابع را در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری کرد.