• امروز : جمعه - ۱۴ آذر - ۱۳۹۹

تأمین اجتماعی

۰۷آذر
معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایان در صورت انتقال کارگاه

معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایان در صورت انتقال کارگاه

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان در صورت انتقال کارگاه ممکن شد.

۲۸مهر
توسعه بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد در دستور کار است

توسعه بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد در دستور کار است

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد خبر داد.