• امروز : سه شنبه - ۲۹ مهر - ۱۳۹۹

بیمه پاسارگاد

۲۶مهر
بهترین عملکرد بیمه پاسارگاد با نسبت خسارت ۲۱ درصدی

بهترین عملکرد بیمه پاسارگاد با نسبت خسارت ۲۱ درصدی

محاسبه نسبت خسارت ۱۵ شرکت بیمه در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد میانگین نسبت خسارت این شرکت ها ۴۶ درصد است و بیمه پاسارگاد با نسبت خسارت ۲۱ درصدی بهترین عملکرد را داشته است.