• امروز : جمعه - ۱۴ آذر - ۱۳۹۹

بنیاد مستضعفان

۰۷آبان
حل مشکل تخصیص روغن واحدهای صنفی و صنعتی

حل مشکل تخصیص روغن واحدهای صنفی و صنعتی

قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل از حل مشکل تخصیص روغن واحدهای صنفی و صنعتی خبر داد.