• امروز : پنج شنبه - ۳ تیر - ۱۴۰۰

سفره‌های زیرزمینی

۱۲خرداد
تعارض منافع در اجرای اقدامات آبخیزداری

تعارض منافع در اجرای اقدامات آبخیزداری

یک کارشناس حوزه آب گفت: متاسفانه موانع قانونی و در برخی موارد تعارض منافع هایی نیز در زمینه آبخیزداری وجود دارد که مانع حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه می شود.