• امروز : شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۰

سدهای مخزنی

۰۶اسفند
کاهش ۱۰ درصدی ورودی مخازن آبی
بررسی آمارهای بهره برداری از سدها چه می گوید؟

کاهش ۱۰ درصدی ورودی مخازن آبی

بررسی ها نشان می دهد که علی رغم بارش های اخیر در حال حاضر تنها حجم نیمی از سد ها پر شده است. «کمپین من ایرانم، مرا دریاب» در بانک مسکن در این گزارش به بررسی آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت آب در کشور می پردازد.