• امروز : دوشنبه - ۲۳ فروردین - ۱۴۰۰

دانش‌آموزان نیازمند

۱۴آبان
مشارکت بانک توسعه تعاون استان البرز در اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند

مشارکت بانک توسعه تعاون استان البرز در اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند

با همکاری بانک توسعه تعاون و کمیته امداد امام خمینی استان البرز ۶۶ دستگاه تبلت میان دانش آموزان نیازمند استان البرز توزیع گردید.