• امروز : دوشنبه - ۲۳ فروردین - ۱۴۰۰

حبس سرمایه

۲۴آذر
فروشندگان مسکن ۵.۵ درصد قیمتها را پایین آوردند

فروشندگان مسکن ۵.۵ درصد قیمتها را پایین آوردند

روند نزولی قیمت مسکن شهر تهران در دو هفته اخیر ادامه یافته و آمار از کاهش ۵.۵ درصدی نرخهای پیشنهادی حکایت دارد.