• امروز : دوشنبه - ۲۳ فروردین - ۱۴۰۰

برق ایران به ارمنستان

۰۸دی
افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال نیروی برق ارمنستان

افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال نیروی برق ارمنستان

پیرو قرارداد تامین مالی پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، الحاقیه افزایش سقف و دوره تامین مالی این پروژه در بانک توسعه صادرات ایران به امضای مدیرعامل این بانک و مدیرعامل شرکت برق ارمنستان رسید.

۰۸دی
افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال نیروی برق ارمنستان توسط بانک توسعه صادرات

افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال نیروی برق ارمنستان توسط بانک توسعه صادرات

پیرو قرارداد تامین مالی پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، الحاقیه افزایش سقف و دوره تامین مالی این پروژه در بانک توسعه صادرات ایران به امضای مدیرعامل این بانک و مدیرعامل شرکت برق ارمنستان رسید.