• امروز : شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۰

انجمن صنایع نساجی

۱۹بهمن
تامین مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق گام

تامین مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق گام

مدیرکل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت گفت: با همکاری بانک مرکزی، تامین مالی صنعت نساجی از طریق اوراق گام اجرایی خواهد شد.