• امروز : شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۰

ابزارهای دیجیتالی

۲۷بهمن
معرفی دو عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن

معرفی دو عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن

با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ،علمداری و کاظم نژاد به عنوان اعضای جدید هیات مدیره بانک مسکن معرفی شدند.