• امروز : سه شنبه - ۱۱ مهر - ۱۴۰۲

کشاورزی نوین

16آذر
سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است

سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است

فولاد،سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه در گفت‌وگو با رادیوم فولاد، به مصرف ۲٫۲ لیتر به‌جای ۱۶٫۵ لیتر برای تولید یک کیلو فولاد اشاره کرد و گفت :متأسفانه از ابتدای ساخت فولاد مبارکه و بهره‌برداری آن همواره هجمه‌هایی علیه شرکت‌هایی وجود داشته است؛ اما سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است. قرارداد تأمین آب فولاد مبارکه از سال ۵۶ منعقد شده درحالی‌که در سال ۵۴ قرار بوده شرکت به نام British Steel در منطقه فولاد مبارکه ساخته شود و در اصل حق‌آبه فولاد مبارکه از آنجاست.

16آذر
سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است

سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است

فولاد،سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه در گفت‌وگو با رادیوم فولاد، به مصرف ۲٫۲ لیتر به‌جای ۱۶٫۵ لیتر برای تولید یک کیلو فولاد اشاره کرد و گفت :متأسفانه از ابتدای ساخت فولاد مبارکه و بهره‌برداری آن همواره هجمه‌هایی علیه شرکت‌هایی وجود داشته است؛ اما سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است. قرارداد تأمین آب فولاد مبارکه از سال ۵۶ منعقد شده درحالی‌که در سال ۵۴ قرار بوده شرکت به نام British Steel در منطقه فولاد مبارکه ساخته شود و در اصل حق‌آبه فولاد مبارکه از آنجاست.