• امروز : دوشنبه - ۷ فروردین - ۱۴۰۲

معاون اقتصادی بانک مرکزی

02آبان
جزئیات رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکورد

جزئیات رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکورد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران از فصل دوم ۱۳۹۹ تا فصل اول ۱۴۰۰ تداوم رشد مثبت را داشته‌ که نشانه خروج از رکود است.