• امروز : چهارشنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۰

معاون اقتصادی بانک مرکزی

۰۲آبان
جزئیات رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکورد

جزئیات رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکورد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران از فصل دوم ۱۳۹۹ تا فصل اول ۱۴۰۰ تداوم رشد مثبت را داشته‌ که نشانه خروج از رکود است.