• امروز : جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲

مدیرعامل صندوق توسعه ملی

12مرداد
بازدید مدیران ارشد صندوق توسعه ملی از موزه بانک ملی ایران

بازدید مدیران ارشد صندوق توسعه ملی از موزه بانک ملی ایران

مدیرعامل و معاونان صندوق توسعه ملی از بخش های مختلف موزه بانک ملی ایران بازدید کردند.