• امروز : سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹

محمدباقر نوبخت

۲۰آبان
اصلاح ساختار بودجه باید در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ محقق شود

اصلاح ساختار بودجه باید در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ محقق شود

تهران – رویداد خبر – رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اصلاح ساختار بودجه باید امسال در لایحه سال ١۴٠٠ محقق شود و این اصلاح مستند، شفاف و قابل دسترس همه باشد.