• امروز : یکشنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۱

محدودیت‌های تردد

18مرداد
مسیر عبور از بحران‌ها از روابط‌ عمومی هوشمند می‌گذرد

مسیر عبور از بحران‌ها از روابط‌ عمومی هوشمند می‌گذرد

خبرنگاری مسئولیتی است اجتماعی در برابر آنچه اتفاق می‌افتد یا قرار است به وقوع بپوندد. از آنجایی که خبرنگاری و در یک مفهوم کلی اطلاع رسانی بخشی از روابط عمومی نیز به شمار می‌آید، باید اذعان داشت خبرنگاری و اطلاع رسانی در روابط عمومی از یک سو انجام مسئولیت اجتماعی در برابر افکار عمومی است و از سوی دیگر، کمک به تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های یک سازمان، نهاد یا شرکت تا بتواند به نقش و مسئولیت خود عمل کند.