• امروز : دوشنبه - ۵ مهر - ۱۴۰۰

علیرضا رضایی

۰۹شهریور
داستان این استقلال فرق می‌کند

داستان این استقلال فرق می‌کند

قطعا فصل آینده با استقلال متفاوتی مواجه خواهیم بود و باید ببینیم مجیدی با تیمی که خودش بسته می‌تواند توقعات را برآورده کند یا نه. شاید این آغاز راه جوان‌گرایی و پوست‌اندازی در استقلال باشد، شاید هم استقلال به خاطر این تغییرات گسترده صدمه ببیند.