• امروز : پنج شنبه - ۶ آبان - ۱۴۰۰

طرح همیاران مهر

۰۸تیر
تقدیر استانداران قم و خراسان شمالی از بانک مهر ایران

تقدیر استانداران قم و خراسان شمالی از بانک مهر ایران

استانداران قم و خراسان شمالی از بانک مهر ایران بابت خرید تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود و مشارکت در طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت، تشکر کردند.

۰۹خرداد
تقدیر عضو هیات رئیسه مجلس از بانک مهر ایران

تقدیر عضو هیات رئیسه مجلس از بانک مهر ایران

عضو هیات رئیسه مجلس، از بانک مهر ایران بابت فعالیت این بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر کرد.