• امروز : سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹

صندوق ضمانت صادرات ایران

۳۰آبان
انتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات از برکناری مدیر صندوق ضمانت صادرات

انتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات از برکناری مدیر صندوق ضمانت صادرات

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از اقدام وزیر صمت در برکناری مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران انتقاد کرد.