• امروز : یکشنبه - ۲۸ شهریور - ۱۴۰۰

صدور پروانه ساخت

۰۹خرداد
تشکیل کارگروه مناطق آزاد در قوه قضاییه کشور

تشکیل کارگروه مناطق آزاد در قوه قضاییه کشور

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از استقبال محسن اژه ای جهت تشکیل کارگروه مناطق آزاد در دستگاه قوه قضاییه کشور خبر داد.