• امروز : یکشنبه - ۲۵ مهر - ۱۴۰۰

سیدعلی حسینی

۱۷مهر
دکتر حسینی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شد

دکتر حسینی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شد

با تصویب هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، آقای دکتر سید علی حسینی مدیر عامل این بانک شد.