• امروز : یکشنبه - ۲۵ مهر - ۱۴۰۰

سرویس های غیرحضوری

۱۳شهریور
احراز الکترونیکی مراتب اشتغال به تحصیل فرزندان پسر و بالای ۱۹ سال سن بیمه شدگان و مستمری بگیران

احراز الکترونیکی مراتب اشتغال به تحصیل فرزندان پسر و بالای ۱۹ سال سن بیمه شدگان و مستمری بگیران

در راستای توسعه سرویس های غیرحضوری و بهره برداری از ابزارهای الکترونیکی در فرآیندهای ارائه خدمت به مخاطبان سازمان تامین اجتماعی، سرویس غیرحضوری و الکترونیکی احراز مراتب اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور و بالای ۱۹ سال سن بیمه شدگان و مستمری بگیران ( بازنشسته و ازکارافتاده کلی) راه اندازی شده است.