• امروز : سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹

ساختار اقتصادی

۰۱آذر
چالش های بودجه سال ۱۴۰۰

چالش های بودجه سال ۱۴۰۰

به نظر می رسد که افزایش هزینه های بودجه در سال آینده در کنار اما و اگرهای درآمدهای بودجه ای در سال آینده می تواند یک چالش جدی باشد.

۲۸مهر
 نقش سیاست‌های اقتصادی در همبستگی چرخه‌های تجاری کشورها

 نقش سیاست‌های اقتصادی در همبستگی چرخه‌های تجاری کشورها

تهران – رویداد خبر – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه قراردادهای تجاری مانند اتحادیه‌های پولی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی نیز نقش مهمی در حرکت‌های چرخه‌های تجاری دارند، گفت: از این رو، علاوه بر عامل تجارت، تشابه سیاست‌های اقتصادی نیز در همبستگی چرخه‌های تجاری کشورها دخیل هستند.