• امروز : چهارشنبه - ۷ آبان - ۱۳۹۹

رییس کل بانک مرکزی

۰۶آبان
اختصاص ١١ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه معوقات کادر درمان

اختصاص ١١ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه معوقات کادر درمان

تهران- رویداد خبر – سازمان برنامه و بودجه مبلغ ١١ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای تسویه کلیه معوقات کارانه کادر درمان و آموزش پزشکی تا اول آبان‌ماه امسال به وزارت بهداشت اختصاص داد.

۲۶مهر
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از پتروشیمی امیرکبیر به دلیل انجام تعهدات ارزی

تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از پتروشیمی امیرکبیر به دلیل انجام تعهدات ارزی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر به دلیل ایفای تعهدات خود در بازگشت ارز به کشور توانست در میان ۵۰ صادرکننده نمونه ای قرار بگیرد که از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفتند.